Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Enkele korte analyses voor het Energierapport 2002
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-3-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-I--02-006 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
29 Download PDF  (232kB)

Samenvatting:
Eind februari 2002 heeft het Ministerie van Economische Zaken het Energierapport2002 uitge-bracht. Het Energierapport is in het leven geroepen om periodiek te discussiƫren over de hoofd-lijnen van het te voeren energiebeleid. Het Energierapport 2002 gaat in op zaken als voorzieningszekerheid, ervaringen met liberalisering van energiemarkten tot nu toe en de consequenties die daar uit kunnen worden getrokken en de inspanningen op het terrein van energiebesparing en duurzame energie welke mede ten doel hebben om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Tijdens het opstellen van het Energierapport 2002 hebben beleidsambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken meerdere vragen gesteld aan onderzoeksbureaus. Zo is het ECN onder andere ingeschakeld bij het maken van de Referentieraming Energie en CO2 waarin een zo plausibel mogelijke inschatting is gegeven van de ontwikkelingen in de energievoorziening tot 2010 en de consequenties hiervan voor de toekomstige uitstoot van CO2. Tevens heeft ECN een analyse gemaakt van de trends in energiebesparing in de periode 1990-2000 en de ?subsidie?-effecitiviteit van overheidsuitgaven op dit gebied.

In aanvulling op bovengenoemde meer omvangrijke vraagstellingen is een aantal vragen welke meer afgeperkt zijn c.q. waarbij op het moment van de vraagstelling aan ECN is verzocht een ?snel? antwoord te genereren. De antwoorden op de ?snelle? vragen komen in de in dit rapport beschreven analyses aan de orde. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

  1. Hoe verhoudt Nederland zich aangaande de efficiƫntieverbetering over de afgelopen jaren tot andere landen om ons?
  2. Wat zijn de meerkosten voor Nederland in 2010 als zo kosteneffectief mogelijk eventueel extra CO2-emissiereductie gerealiseerd zou moeten worden? Via welke opties (energiebe-sparing, duurzame energie, schoon fossiel) en bij welke sectoren vindt dan de vermindering van de CO2-uitstoot plaats?
  3. Wat zijn recente inzichten omtrent de voorraden van energiedragers? Welke literatuurbronnen zijn het meest gezaghebbend en waar kan dus het beste in het Energierap-port naar worden verwezen?
  4. Hoe was het rond 1960 en rond 1970 gesteld met de energiezelfvoorzienendheid van Nederland en West Europa?


Terug naar overzicht.