Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Cabauw greenhouse gas measurement 2015
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 30-7-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-031 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
40 Download PDF  (3064kB)

Samenvatting:
Op de Parijse klimaattop in december 2015 besloten 196 landen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken om zodoende de wereldwijde temperatuur verandering binnen 2 graden te houden. Om dit doel te bereiken is een netto-nul-uitstoot van CO2-equivalent gassen in 2050 nodig. Dit zal leiden tot extra druk op fossiele brandstof uitstoot en een zoektocht naar mogelijkheden om CO2 af te vangen of op te slaan om zo extra CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. Met dat doel is de noodzaak om te begrijpen waar de broeikasgassen vandaan komen en waar ze uiteindelijk terecht komen prominenter dan ooit. Dit is de reden waarom de metingen in de atmosfeer, dat zowel de emissies als de mogelijke reactie van natuurlijke systemen op de klimaatverandering toont, zo belangrijk zijn. Bovendien, gezien de tijdschaal waarop klimaatverandering optreedt, is er een noodzaak voor lange tijdreeksen die gasuitwisseling tussen oceanische en terrestrische bronnen, putten en de atmosfeer documenteren. Dit rapport toont de unieke meetserie, die de trend in broeikasgassen boven Nederland documenteert, over de afgelopen 22 jaar. De metingen werden uitgevoerd op de 200 meter hoge Cabauw toren van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) nabij Lopik. De financiering voor voortzetting van de monitoring activiteiten voor 2015 werden in november 2014 toegekend na vragen in het parlement. Zonder deze financiering subsidie zouden de broeikasgas metingen op Cabauw gestopt zijn. In 2015-2016 is de achterstand met gegevensverwerking opgelost met behulp van het INGOS EU-programma. De Cabauw dataset is nu internationaal beschikbaar , onder andere door het Obspack NOAA project. Binnen het nationaal project voor 2015 is, als een nieuwe interpretatie van gegevens, de Cabauw emissie-index ontwikkeld. De eerste resultaten van deze methode worden hier gedocumenteerd. De resultaten zijn veelbelovend genoeg om door te gaan en waar mogelijk de methoden te verbeteren in 2016. In 2015 is de hardware op Cabauw aanzienlijk verandert met de installatie van een nieuwe snelle Fourier-transformatie infrarood spectrometer. Dit nieuwe instrument zorgt voor een verdere verbetering van de kwaliteit van de verkregen gegevens en vergemakkelijkt een betere beoordeling van de bron en put berekeningen voor het Nederlandse grondgebied en daarbuiten.


Terug naar overzicht.