Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 2050
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 30-4-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--15-024 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
63 Download PDF  (2111kB)

Samenvatting:
“In 2020 wil de provincie energieneutraal zijn met uitzondering van het energiegebruik voor mobiliteit. Onder energieneutraal wordt verstaan: de productie van hernieuwbare energie in een jaar is gelijk aan het bruto finale gebruik in een jaar. Na 2020 wil Flevoland haar leidende positie verder uitbouwen, en daarom onderzoekt ze wat na 2020 mogelijk is. Op verzoek van de provincie heeft ECN 2 scenario’s uitgewerkt:

1. Een maximum scenario: energie wordt een netto exportproduct. Hiervoor heeft ECN gekeken naar het maximale potentieel voor besparing en hernieuwbare energie. 2. Energieneutraliteit. Een scenario waarbij er voldoende energie wordt geproduceerd om het energieverbruik (inclusief mobiliteit) in Flevoland te compenseren. Hiervoor heeft ECN twee varianten beschreven: een economisch optimaal scenario en een ruimtelijk optimaal scenario.

Voor beide scenario’s gaat het om de ontwikkeling gedurende de periode tot 2050. POSAD en Ecorys hebben ruimtelijke en economische input gegeven bij het samenstellen van de scenario’s. “


Terug naar overzicht.