Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verbetering referentiebeeld utiliteitssector
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 24-1-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-069 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
179 Download PDF  (3533kB)

Samenvatting:
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft ECN de kwaliteit van het ‘referentiebeeld’ van de utiliteitsbouw verbeterd. Het referentiebeeld betreft o.a. onderscheiden gebouwtypen, voorraadgegevens, inzicht in de verdeling naar gebouwgrootte, leegstand, energie-intensiteiten, huidig energiegebruik, penetratiegraad van maatregelen en het besparingspotentieel. De uitdaging bij het bepalen van voorraadgegevens lag grotendeels in het verzamelen en combineren van externe databronnen, die een bepaald segment van de utiliteitsbouw beschrijven. Hiermee heeft ECN bepaald wat de voorraden en verbruiken per gebouwtype zijn. Voor het totaal verbruik van de gehele voorraad binnen de Dienstensector is hierbij aansluiting gezocht met het verbruik volgens het CBS. Voor het bepalen van het besparingspotentieel heeft ECN een rekenmodel in Excel ontwikkeld. Het onderstaande Excelbestand dient als bijlage bij het rapport.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.