Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Achtergrondrapport bij herijking Convenanten energiebesparing gebouwde omgeving
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 12-11-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-051 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
71 Download PDF  (4254kB)

Samenvatting:
ECN heeft het ministerie van BZK ondersteund bij de totstandkoming van nieuwe convenanten met bouwpartijen en energiebedrijven. Gedurende dit proces, dat startte in september 2011, zijn verschillende notities door ECN geschreven om inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten die meegenomen zijn in de convenantsteksten. Deze notities vormen de basis voor deze achtergrondrapportage. Naast Casper Tigchelaar hebben Marijke Menkveld, Jeffrey Sipma en Paul Vethman bijdragen geleverd aan deze rapportage.


Terug naar overzicht.