Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
WaViNed operationeel; Industriële cases Huntsman en De Pijp
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Efficiency & Infrastructure 11-3-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-085 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
50 Download PDF  (755kB)

Samenvatting:
Analyses van het energiegebruik in Nederland laten zien dat warmte verreweg de grootste energiedrager in het energiesysteem ‘Nederland’ is. Om de Nederlandse energiehuishouding te verduurzamen is een oplossing voor het warmtegebruik daarom noodzakelijk. De werkgroep ‘warmte’ van het transitie platform Ketenefficiency heeft een visie ontwikkeld op verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding die uitgaat van warmte, de ‘WarmteVisie Nederland’ of kortweg de WaViNed. De WaViNed richt zich op het verhogen van de energie-efficiency van Nederland door:
• Te starten bij de functie, de energiedienst, die een energiedrager vervult, vanwege het grote aandeel in de Nederlandse energiehuishouding is warmte leidend in de analyse;
• Een integrale benadering;
• Verbeteropties te rangschikken naar hun bijdrage per geïnvesteerde Euro ongeacht de aard van de verbeteroptie of degene die de investering doet.

De redenering vanuit de functie via de conversie technologieën naar primaire energiedragers, dus tegen de energiestromen in, is concreet gemaakt aan de hand van een 8 stappenplan. Aan de hand van het 8-stappenplan kan een willekeurig energiesysteem volgens de WaViNed filosofie worden geanalyseerd.

Om te toetsen welke meerwaarde de WaViNed in de praktijk biedt is de WaViNed getoetst in een tweetal cases: ‘De Pijp’ en ‘Huntsman’. De case De Pijp betreft een drietal bedrijven: Total Lubricants Plant, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met een rioolwater zuivering en slibdrooginstallatie en De Bazaar op het industrie gebied De Pijp in het IJmond gebied. De case Huntsman betreft een groot chemisch bedrijf in de Botlek.

Door aan de hand van het 8-stappen plan systematische tegen de energiestromen in te redeneren worden meer energie efficiency projecten gevonden dan in eerdere energiestudies zijn gevonden. Bovendien wordt de samenhang tussen verschillende energie efficiency projecten goed zichtbaar waardoor projecten kunnen worden gerangschikt zodanig dat ‘lock in’ wordt vermeden. Onder lock in wordt verstaan dat investeringen en gerealiseerde besparingen uit eerdere projecten teniet worden gedaan door latere projecten waardoor de latere projecten onaantrekkelijk worden en de energie efficiency verbetering stagneert. In totaal wordt 252 TJ/a aan primaire energie besparing gevonden waarvoor M€ 9,8 aan investeringen nodig is. Indien dezelfde energiebesparing zou moeten worden gerealiseerd met de resultaten uit eerdere energie efficiency studies aangevuld met de goedkoopste duurzame opwekking, wind op land, is M€ 18,1 aan investeringen nodig. Met de WaViNed wordt zodoende M€ 8,3 op de investeringen bespaard.


Terug naar overzicht.