Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Duurzame energieopties bij integrale verbetering van de Afsluitdijk
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 23-3-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-012 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
17 Download PDF  (310kB)

Samenvatting:
Rijkswaterstaat (RWS) IJsselmeergebied heeft aan ECN Beleidsstudies gevraagd om een overzicht te geven en een analyse te maken van duurzame energieopties voor de Afsluitdijk. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en RWS zullen een visie ontwikkelen op de Afsluitdijk. Daarvoor hebben externe partijen plannen ingediend, waarvan er vijf door RWS zijn geselec-teerd. In deze plannen voor integrale verbetering van de Afsluitdijk komen de volgende duurzame energieopties naar voren: 1. Windenergie 2. Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) 3. Waterkracht c.q. getijdenenergie 4. Energieopwekking uit het potentiaalverschil tussen zoet en zout water (Blue Energy).


Terug naar overzicht.