Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Microgolf regeneratie van roetfilters voor dieselmotoren
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN SF 1-2-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--04-025 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
30 Download PDF  (4083kB)

Samenvatting:
In dit rapport worden de werkzaamheden die zijn uitgevoerd binnen hetproject Microgolf regeneratie van roetfilters voor Dieselmotoren, waarbij de nadruk gelegd wordt op het ontwikkelen van de coating die wordt aangebracht op het filtermateriaal. Enkele aspecten die behandeld worden zijn: de samenstelling van de suspensie, de grootte van de katalysatordeeltjes in de suspensie, de verdeling van de coating na aanbrengen op het filtermateriaal, de hechting van de coating en de temperatuurschok bestendigheid van de coating. Het resultaat van alle experimenten is een coatprocedure die een goed hechtende laag oplevert die ook temperatuurschok bestendig is. De verdeling van de katalysator voldoet niet volledig maar voor de verkennende regeneratie experimenten, die vervolgens zijn uitgevoerd, levert dit geen problemen op. Voor deze experimenten zijn enkele filters gecoat met katalysator om te onderzoeken wat het effect hiervan is op de opwarming in microgolf straling. Vervolgens is er getest wat het effect is van de katalysatorcoating op de verbranding van actieve kool (ter simulatie van roet). Uit deze experimenten is gebleken dat het principe goed werkt; het aanbrengen van de katalysator resulteert in een snelle, relatief homogene opwarming van het filter en de verbranding van actieve kool vindt nagenoeg volledig plaats zonder CO als bijproduct.


Terug naar overzicht.