Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Inventarisatie van sensoren voor de bepaling van de binnenluchtkwaliteit
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN SF 1-10-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--01-046 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
58 Download PDF  (538kB)

Samenvatting:
Door de steeds betere isolatie van nieuwbouwwoningen wordt de verblijftijd van lucht langer zodat probleemcomponenten uit interne en externe 'vervuilingsbronnen' kunnen ophopen. Hierdoor kunnen minder gezonde situaties ontstaan. Intelligente ventilatie op basis van luchtkwaliteitsparameters wordt daarom steeds belangrijker. Niet alleen om voldoende schone lucht in de woning te krijgen, maar ook om deze luchthoevellheid verantwoord te kunnen minimaliseren uit oogpunt van energiebesparing. De ontwikkeling van goedkope multi-purpose sensoren wordt daarom steeds belangrijker.Doelstelling van de studie betreft het inventariseren van op korte of middellange termijn beschikbare sensoren voor de bepaling van de binnenluchtkwaliteit in (energiezuinige) woningen. Daarnaast worden de parameters in kaart gebracht die geschikt zijn voor het aansturen van binnenhuisventilatiesystemen ter waarborging van een optimaal binnenhuisklimaat wat betreft gezondheid, comfort en energiebesparing.


Terug naar overzicht.