ECN publicatie:
Titel:
Kernenergie & Brandstofmix. Effecten van nieuwe kerncentrales na 2020 in de kernenergiescenario’s uit het Energierapport 2008
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 11-5-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-033 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
120 Download PDF  (1387kB)

Samenvatting:
De onzekerheid ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt en concrete voorbereidingen voor een nieuwe kerncentrale in Nederland vragen om een politiek besluit over de rol van kernenergie in de toekomst. Eind april 2010 april heeft het kabinet aan de Tweede Kamer de brief ‘Uitwerking kernenergiescenario’s ten behoeve van besluitvorming door het volgende kabinet’ gestuurd. Een van de pijlers waarop de conclusies in de Kamerbrief zijn gebaseerd betreft de studie ‘Kernenergie & Brandstofmix’ van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), uitgevoerd in opdracht van de ministeries van EZ en VROM. De studie gaat in op de feitelijke en verwachte weergave van de relatie tussen kernenergie en energiemix.

In het Energierapport uit 2008 schetste het kabinet een viertal denkbare kernenergie¬scenario’s:

  • Scenario 1a: geen nieuwe kerncentrales
  • Scenario 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig
  • Scenario 2: Borssele vervangen in 2033
  • Scenario 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele)

Het ECN rapport gaat in op de vraag in hoeverre deze kernenergiescenario’s zich verhouden tot de voorwaarden voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame Nederlandse energiehuishouding. Het meest actuele (internationale) cijfermateriaal is in het rapport opgenomen. Op Nederlands verzoek hebben het Nuclear Energy Agency (NEA) en het International Energy Agency (IEA) een actualisatie opgesteld van eerder gemaakte kostprijsscenario’s die rekening houden met de actuele marktontwikkelingen en technologische inzichten. Deze zijn gebruikt in de analyse van ECN.


Terug naar overzicht.