ECN publicatie:
Titel:
Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 7-12-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--16-024 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
3 Download PDF  (335kB)

Samenvatting:
Uitsplitsing totale CO2-emissies naar functie. In de Nationale Energieverkenning 20161 (NEV) wordt de actuele verwachting met betrekking tot uitstoot van CO2 geschetst. Naar aanleiding van het opstellen van de energieagenda hebben het Ministerie van I & M en het Ministerie van EZ aan ECN gevraagd om de totale NEV-emissies weer te geven volgens de indeling in functies/maatschappelijke behoeften die is gehanteerd in het RLI-advies Rijk zonder CO2.


Terug naar overzicht.