ECN publicatie:
Titel:
Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies
 
Auteur(s):
Daniëls, B.W.; Koelemeijer, R.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 8-4-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--15-060 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
195 Download PDF  (3360kB)

Samenvatting:
In 2015 is een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de kosteneffectiviteit van het klimaatbeleid uitgevoerd. De IBO-werkgroep heeft 34 beleidsmaatregelen geselecteerd en aan ECN en PBL gevraagd daarvoor de kosten en effecten te bepalen. Dit rapport vormt daarvan de vastlegging, en is een technische bijlage bij het IBO-rapport van de werkgroep. De maatregelen omvatten vastgestelde en/of voorgenomen beleidsmaatregelen, maar ook opties voor verdergaand beleid. Die opties voor verdergaand beleid variëren van al goed uitgewerkte beleidsmaatregelen tot eerste basale ideeën of zoekrichtingen. Bij verdere uitwerking van die ideeën tot beleidsinstrumenten kunnen effecten en kosten anders uitvallen. De beleidsmaatregelen zijn vastgelegd in factsheets, en omvatten effecten, kosten en de opbouw van de kosten.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.