ECN publicatie:
Titel:
Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)
 
Auteur(s):
Plomp, A.J.; Wassenaar, J.A.; Jans, G.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 31-10-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--13-039 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
3 Download PDF  (414kB)

Samenvatting:
Deze notitie vormt een aanvulling op het eindadvies voor de basisbedragen 2014 (Lensink et al.,2013). Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken wordt in deze notitie geadviseerd over het basisbedrag voor de categorie ‘verlengde levensduur thermische conversie van biomassa, gecombineerde opwekking’. Ten opzichte van eerdere jaren is in dit advies sprake van een gewijzigde referentie-installatie, waardoor het advies van toepassing is op installaties die onder de huidige MEP-regeling vallen en als brandstof gebruik maken van B-hout. Deze notitie is tot stand gekomen na besloten marktconsultatie, waarbij vier beheerders van relevante BEC-installaties zijn geconsulteerd. Het geadviseerde basisbedrag voor warmte en elektriciteit bij gecombineerde opwekking uit verlengde levensduur thermische conversie van biomassa is 18,1 €/GJ. Voor nadere informatie over de SDE-regeling van 2014 inclusief het 'Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014' zie onderstaande link.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.