ECN publicatie:
Titel:
Methodiek voor opsplitsing CBS-statistiek huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik en historisch trends
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 17-12-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-075 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
39  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Het CBS moet vanaf 2014 meer detailgegevens over het huishoudelijk energiegebruik aanleveren aan het Europees statistisch bureau Eurostat. Het gaat om een opsplitsing van het gebruik van specifieke energiedragers voor ruimteverwarming, warm tapwater, koken, koelen, verlichting en overige apparaten. ECN heeft het CBS ondersteund bij het ontwikkelen van een methode om deze opsplitsing te maken.


Terug naar overzicht.