ECN publicatie:
Titel:
EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU landen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 13-8-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-040 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
68 Download PDF  (1299kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) wil meer inzicht ver-krijgen in het energiebesparingsbeleid van andere EU landen, in relatie tot de EU Richt-lijnen voor energiebesparing. Daarom is voor de gebouwde omgeving een inventarisatie gemaakt van de implementatie in de landen, aangevuld met een dieper gaande analyse voor een vijftal geselecteerde landen.


Terug naar overzicht.