ECN publicatie:
Titel:
Effecten invoering producententarief
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-1-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-032 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
27 Download PDF  (743kB)

Samenvatting:
In deze studie is onderzocht wat de effecten zijn op investeringen van vier verschillende varianten voor producententarieven, van alleen een centraal tarief van €0,50 per MWh tot een combinatie van een centraal en decentraal tarief van €1,00 per MWh en een kolenbelasting van 13,73 euro/1000 kg (zoals opgenomen in het Lente-akkoord). De effecten zijn gekwantificeerd met behulp van een energiemarktmodel, POWERS, een model voor energieverbruik en decentrale opwekking in de industrie, SAVE-productie, een tarievenmodel en met business cases voor nieuwe opwekkingscapaciteit. De effec-ten zijn berekend ten opzichte van een referentiescenario waarin recente ontwikkelin-gen rond economische groei, energieprijzen en ontwikkeling van het netwerk en de opwekkingscapaciteit in Nederland en omliggende landen zijn meegenomen.


Terug naar overzicht.