ECN publicatie:
Titel:
Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-4-2003
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--03-042 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
39 Download PDF  (491kB)

Samenvatting:
Doelstelling van deze studie is het ontwikkelen van een visie op deoptimale energie-infrastructuur voor het stadsdeel Amsterdam Noord, rekening houdend met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, voor de korte (tot 2010), en lange termijn (tot 2030). De uitwerking van oplossingsrichtingen voor CO2-reductie hangen samen met de opbouw van de energievraag in het stadsdeel Amsterdam Noord, zoals de verdeling over woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen. In het kader van de stedelijke vernieuwing in het stadsdeel vindt in verschillende projecten nieuwbouw en renovatie plaats. In hoofdstuk 2 wordt de energievraag van het stadsdeel Amsterdam Noord beschouwd. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de mogelijkheden voor CO2-reductie op lange en korte termijn en de samenhang met de keuze voor een bepaalde energie-infrastructuur. In hoofdstuk 4 worden conclusies geformuleerd t.a.v. de optimale energie-infrastructuur voor de lange en korte termijn en de beleidsaanbevelingen voor het stadsdeel die daaruit volgen.


Terug naar overzicht.