Publicaties

Skip Navigation Links.

Zoeken naar publicaties:


Beperk het zoeken tot de velden:


Publicatie: ECN-E--08-055
Boonekamp, P.G.M.; Gerdes, J.; Vreuls, H.H.J.; Verdonk, M.; Pouwelse, H.;
Energiebesparing in Nederland 1995 - 2006; Update op basis van het Protocol Monitoring Energiebesparing
ECN-E--08-055 NL augustus 2008; 24 pag.