Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Ramanujam, G. 
Ozdemir, H.; Ramanujam, G.;
Improving Airfoil Lift Prediction
ECN-M--17-003 EN januari 2017; 12 pag.
 
Ramanujam, G.; Ozdemir, H.; Hoeijmakers, H.W.M.;
Improving Airfoil Drag Prediction
ECN-M--16-022 EN februari 2016; 12 pag.