Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Verbraeken, P.A. 
Selow, E.R. van; Cobden, P.D.; Dijk, H.A.J. van; Walspurger, S.; Verbraeken, P.A.; Jansen, D.;
Qualification of the ALKASORB sorbent for the sorption-enhanced water-gas shift process
ECN-W--13-028 EN augustus 2013; 12 pag.
Gepubliceerd in: Energy Procedia (Elsevier), 2013, Ed.37, p.180 -189.