Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Lenstra, W.J. 
Hal, J.W. van; Reith, J.H.; Lenstra, W.J.;
Perspectieven van zeewierteelt en gebruik als grondstof voor de industrie
ECN-L--12-074 NL december 2012; 46 pag.
Gepresenteerd op: IIR BioBased Business Cases, WTC, Rotterdam, Nederland, 18 december 2012.
 
Lenstra, W.J.;
Perspectives of seaweed cultivation and seaweed biorefinery
ECN-L--12-059 EN november 2012; 30 pag.
Gepresenteerd op: The opening of the Aquatic Biomass Center, Groningen, The Netherlands, 15 May 2012.
 
Reith, J.H.; Hal, J.W. van; Lenstra, W.J.;
Large-scale carbon recycling via cultivation and biorefinery of seaweeds for production of biobased chemicals and fuels
ECN-L--12-054 EN oktober 2012; 30 pag.
Gepresenteerd op: Conference on Carbon Dioxide as Feedstock for Chemistry and Polymers, Essen, Germany, October 10th-11th 2012.
 
Reith, J.H.; Hal, J.W. van; Lenstra, W.J.; López Contreras, A.M.;
Perspectives of open ocean seaweed cultivation and seaweed biorefinery for large-scale production of biobased fuels and chemicals
ECN-L--12-055 EN oktober 2012; 30 pag.
Gepresenteerd op: World Biofuels Markets, Rotterdam, The Netherlands, 13-15 March 2012.
 
Hal, J.W. van; Florentinus, A.; Lenstra, W.J.; Reith, J.H.;
Seaweeds on the high sea: Seaweed farming in and seaweed biorefinery around the North-Sea
ECN-L--12-050 EN oktober 2012; 27 pag.
Gepresenteerd op: Algae Biomass Summit , Denver, United States, September 24 - 27, 2012.
 
Lenstra, W.J.; Hal, J.W. van; Reith, J.H.;
Economic aspects of open ocean seaweed cultivation
ECN-M--11-100 EN november 2011; 21 pag.
 
Hal, J.W. van; Lenstra, W.J.; Reith, J.H.; López Contreras, A.M.;
Seaweed biorefinery: towards third generation biobased commodities
ECN-M--11-101 EN november 2011; 30 pag.
 
Lenstra, W.J.; Hal, J.W. van; Reith, J.H.;
Ocean Seaweed Biomass, For large scale biofuel production
ECN-M--11-089 EN september 2011; 20 pag.