Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Eijk, S. van
Pieterse, J.A.Z.; Eijk, S. van; Dijk, H.A.J. van; Brink, R.W. van den;
On the potential of absorption and reactive adsorption for desulfurization of ultra low-sulfur commercial diesel in the liquid phase in the presence of fuel additive and bio-diesel
ECN-W--10-069 EN februari 2011; 7 pag.
Gepubliceerd in: Fuel Processing Technology (Elsevier), 2011, Ed.92, p.616-623.