Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Pruissen, O.P. van
Pruissen, O.P. van;
Suppressing Peak Load at simultaneous demand of electric heating in residential areas
ECN-M--11-007 EN januari 2011; 11 pag.
Gepresenteerd op: 1st International ICST Conference on E-Energy, Athens, Greece, 14-15 oktober 2010.