Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Aalberts, M. 
Booij, A.S.; Aalberts, M.; Lebedeva, N.P.; Voropaev, I. ; Simonov, P.A.; Romanenko, A.V. ; Bukhtiyarov, V.I.;
Catalyst Structure - Performance Trends for Sibunit Carbon Based Cathodes for PEMFC
ECN-L--09-178 EN december 2009; 22 pag.
Gepresenteerd op: 212th Electrochemistry Society Meeting, Vienna, Austria.