Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Tjeerdsma, A.M. 
Dijkstra, J.W.; Peppink, G.; Tjeerdsma, A.M.; Reijers, H.T.J.;
Modeling tools for the design of pre-combustion decarbonisation reactors and zero emission power plants
ECN-E--09-027 EN maart 2009; 34 pag.