Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Sumbharaju, R. 
Correia, L.A.; Siccama, N.B.; Sumbharaju, R.; Groot, A. de; Delft, Y.C. van;
CFD modelling of G/L fl ow in milli channels
ECN-L--11-094 EN augustus 2011; 2 pag.
Gepresenteerd op: CAMURE-8 & ISMR-7 conference, Naantali, Finland, 22-25 May 2011.