Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Lee, R. 
Jansen, J.C.; Linden, N.H. van der; Berg, M.J. van den; Martens, J.W.; Ormel, F.T.; Rooijen, S.N.M. van; Heaps, C.; Kartha, S.; Lazarus, M.; Ruth, M.; Lee, R.; Mendis, M.;
Potential and cost of clean development mechanism options in the energy sector: inventory of options in non-Annex I countries to reduce GHG emissions
ECN-C--99-095 EN december 1999; 32 pag.