Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Aslanian, G. 
Oostvoorn, F. van; Askounis, D.; Aslanian, G.; Makarov, A.; Velthuijsen, J.W.; Universiteit van Amsterdam. Stichting vo, ;
Russian energy markets: current situation and opportunities for co-operation
ECN-C--99-027 EN februari 1999; 66 pag.