Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Ullrich, N. 
Ree, R. van; Korbee, R.; Smidt, R.P. de; Jansen, D.; Baumann, H.R.; Ullrich, N.; Haupt, G.; Zimmermann, G.;
Green power production by co-gasification of biomass and coal in coal-fired oxygen-blown entrained-flow based IGCC processes
ECN-RX--98-059 EN november 1998; 23 pag.
Gepubliceerd in: Extended ECN contribution to: Power-GEN International, Orlando, Forida, December 9-11, 1998 (), , Ed., p.-.
 
Ree, R. van; Korbee, R.; Jansen, D.; Baumann, H.R.; Ullrich, N.; Haupt, G.; Zimmermann, G.;
Co-gasification of biomass and coal in entrained-flow based IGCCs
ECN-RX--98-042 EN juli 1998; 12 pag.
Gepubliceerd in: ECN contributions to: POWER-GEN '98, Milan, Italy, 9-11 June 1988; BIOENERGY '98, Madison, Wisconsin, 4-8 October 1998 (), , Ed., p.-.