Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Onink, M. 
Cordfunke, E.H.P.; Vlaanderen, P. van; Onink, M.; IJdo, D.J.W.;
Sr3U11O36: crystal structure and thermal stability.
ECN-RX--90-093 EN 1990; 0 pag.