Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Rouw, M. 
Boonekamp, P.G.M.; Hilten, O. van; Kroon, P.; Rouw, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1990-2015
ECN-C--92-017 NL 1992; 162 pag.
 
Tiemersma, D.N.; Rouw, M.;
Basistabellen energiegebruik 1985.
ECN-I--91-006 NL 1991; 39 pag.
 
Kram, T.; Okken, P.A.; Gerbers, D.; Lako, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Koleninzetstudie (KIS): Een verkenning van de rol voor kolen in de periode 2000-2030.
ECN-C--91-072 NL 1991; 126 pag.
 
Okken, P.A.; Boonekamp, P.G.M.; Rouw, M.; Ybema, J.R.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Een uitwerking voor Nederland van de Toronto doelstelling: Een CO2-reductie van 20% in 2005.
ECN-C--91-045 NL 1991; 28 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Actualisering NEV-scenario's: Effecten van lagere prijzen, Elektriciteitsplan en NMP.
ECN-C--90-032 NL 1990; 76 pag.
 
Bais, J.M.; Kant, A.D.; Rouw, M.;
Penetratie van centrale verwarmingsketels: Energiezuinige en milieuvriendelijke ketels in woningen.
ECN-C--90-056 NL 1990; 113 pag.