ECN publicatie:
Titel:
Energietoekomst en leefomgeving
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Zonne-energie 26-3-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--15-008 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
9 Download PDF  (549kB)

Samenvatting:
Essay geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het project RWS Imagine! Tezamen met negen andere essays vormt het inspiratie voor de discussie over toekomstige ontwikkelrichtingen. Het betreft een activiteit van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat, dat tot doel heeft om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Het essay bestaat uit twee delen die verwijzen naar twee van de vier de beelden in “Megacities on the Move”: www.forumforthefuture.org/sites/default/files/project/downloads/megacitiesfullreport.pdf. Eén beeld komt in grote lijnen overeen met het gewenste of verwachte beeld van de auteur, één beeld contrasteert daarmee. Het schrijven was een leerzame oefening in mentale flexibiliteit.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.