ECN publicatie:
Titel:
Voorstudie radiale stroming in overtrek
 
Auteur(s):
Brand, A.J.; Garrel, A. van; Snel, H.; Rozendal, D.; Houwink, R.; Rooij, R.J.P.O.M. van; Timmer, W.A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 1-12-2000
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--00-002 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
60  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Uit vergelijkingen met metingen aan bladsecties van roterende windturbinebladen is gebleken dat de door rotatie veroorzaakte driedimensionale grenslaageffecten, met name aan de bladwortel, door het computerprogramma RFOIL 2.0 worden overschat. Om de oorzaak hiervan te achterhalen zijn de vereenvoudigende benaderingen geïnventariseerd en is een afschatting gedaan van hun invloed op de stromingssimulatie. Geconcludeerd wordt dat verwaarlozing van de termen uit de driedimensionale grenslaagvergelijkingen niet gerechtvaardigd is en dat een betere overeenstemming met metingen verwacht mag worden na aanpassing van de grenslaag sluitingsrelaties.


Terug naar overzicht.