ECN publicatie:
Titel:
Energie en economie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--15-052 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
7  

Samenvatting:
In dit themanummer van TPE schetsen verschillende auteurs de veranderingen in de energievoorziening en wat dit betekent voor beleid en economie. Deze inlei-ding geeft een doorkijkje. We maken daarbij onderscheid tussen de veranderingen in de energiehuishouding en de gevolgen daarvan voor energiemarkten, en de im-plicaties van deze veranderingen voor het beleid. We sluiten deze inleiding af met de belangrijkste conclusies.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.