ECN publicatie:
Titel:
De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--15-042 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
17  

Samenvatting:
De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van de elektriciteitsmarkt. Elektriciteit uit wind en zon is variabel en onzeker. Omdat in een elektriciteitssysteem vraag en aanbod op elk moment in evenwicht moet zijn maakt de toename van wind en zon in de productiemix zoals voorzien in het Energieakkoord het minder eenvoudig om het evenwicht in het systeem te handhaven. Bovendien zal er back-up capaciteit nodig zijn voor de momenten dat er weinig zon en wind is. Tot slot zullen de kosten van de elektriciteitsvoorziening toenemen, omdat het netwerk moet worden uitgebreid. De elektriciteitsprijzen daarentegen zullen in de uren met veel elektriciteit uit wind en zon dalen omdat de marginale kosten van elektriciteitsproductie uit wind en zon nagenoeg nul zijn.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.