ECN publicatie:
Titel:
How to engage end-users in smart energy behaviour?
 
Auteur(s):
Valkering, P.; Laes, E.; Kessels, K.; Uyterlinde, J.C.M.; Straver, K.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 11-12-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--14-049 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
8  

Gepubliceerd in: EPJ Web of Conferences (EPJ), , 2014, Vol.79, 04003, p.-.

Samenvatting:
Dit paper verschaft een coherent overzicht van succesvolle benaderingen om eindgebruikers te betrekken in smart grid projecten. Het is gebaseerd op een literatuurstudie waarin theoretische inzichten uit duurzaam consumptiegedrag, sociale marketing en innovatie systemen zijn verbonden met empirische inzichten uit recente smart grid projecten. Dit resulteert in en inventarisatie van begunstigers en belemmeringen voor het betrekken van eindgebruikers en het stimuleren van gedragsverandering. Tot slot worden kennislacunes geïdentificeerd en vragen voor vervolgonderzoek naar de rol van eindgebruikers in smart grids opgeworpen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.