ECN publicatie:
Titel:
Meten van broeikasgassen in het landschap
 
Auteur(s):
Hensen, A.; Kroon, P.S.; Huissteden, J. van; Dolman, A.J.; Veenendaal, E.M.; Duyzer, J.H.; Elbers, J.A.; Beek, C.L. van; Mosquera, J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 18-8-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--10-032 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
10  

Gepubliceerd in: Landschap (Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek), , 2010, Vol.2, p.57-65.

Samenvatting:
De uitwisseling van broeikasgassen tussen het landschap en de atmosfeer laat zich niet zo gemakkelijk bepalen als de emissie uit een schoorsteen. Verschillende meetinstrumenten en technieken worden ingezet om de dynamiek van deze uitwisseling in ruimte en tijd in beeld te krijgen. De metingen moeten vertellen wat de netto broeikasgasbalans van het landschap is en hoe deze zal reageren op een veranderend klimaat.


Terug naar overzicht.