ECN publicatie:
Titel:
Beïnvloeden van landgebonden broeikasgasemissies
 
Auteur(s):
Kroon, P.S.; Schrier, A.P.; Stolk, P.C.; Evert, F.K. van; Kuikman, P.J.; Hensen, A.; Veenendaal, E.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 18-8-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--10-031 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
12  

Gepubliceerd in: Landschap (Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek), , 2010, Vol.2, p.99-109.

Samenvatting:
Binnen het project Klimaat voor Ruimte is gekeken of de broeikasgasemissies in het landelijke gebied beïnvloed kunnen worden. Onderzocht is of mitigatie mogelijk is door emissies terug te dringen in de veenweidegebieden en door de vastlegging van koolstof in bossen te verhogen. Daarnaast is bepaald wat de effecten zijn van het Nederlandse landgebruik in de toekomst (scenario’s) op de broeikasgasemissies.


Terug naar overzicht.