ECN publicatie:
Titel:
Flexible mechanisms for cheaper renewables goals
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-4-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--10-019 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
4  

Gepubliceerd in: ENDS Europe (), , 2010, Vol.April 2010, p.1-4.

Samenvatting:
Naarmate de datum dichterbij komt waarop de lidstaten hun gedetailleerde actieplannen voor het halen van de duurzame energiedoelstellingen moeten indienen, trekken de flexibele instrumenten van de richtlijnen voor duurzaam steeds meer de aandacht. Jaap Jansen* bekijkt ze nader.
Volgens een zojuist verschenen rapport van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) over de vier flexibiliteitmechanismen, zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn voor duurzaam uit 2008, zou de inzet van deze instrumenten de Nederlandse overheid in staat stellen de verplichte Nederlandse doelstellingen voor 14% hernieuwbaar in 2020 tegen lagere kosten te realiseren dan zonder deze instrumenten. In principe kan toepassing van de flexibiliteitmechanismen de netto sociale kosten verlagen die nodig zijn voor het halen van de nationale hernieuwbare doelen die aan alle lidstaten voorgeschreven worden door de richtlijn. Het ECN-rapport wijst een hybride hernieuwbare portfoliostandaard (RPS) aan als de meest veelbelovende route om optimaal te profiteren van de flexibiliteitmechanismen. Een RPS, in EU-termen ook wel bekend als quotaverplichtingssysteem, verplicht bepaalde actoren - doorgaans elektriciteitsleveranciers- om zeker te stellen dat een minimaal aandeel of hoeveelheid elektriciteit is opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.