ECN publicatie:
Titel:
Het toepassen van behoefte-ventilatie in energiezuinige woningen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Zonne-energie 1-11-2000
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--00-006 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
4  

Gepubliceerd in: VV+ (Uneto-VNI), , 2000, Vol.november, p.911-915.

Samenvatting:
In de huidige nieuwbouwwoningen met een EPC van 1,0 zijn de warmteverliezenten gevolge van noodzakelijke ventilatie van de woningen naast de bereiding van tapwater de grote verliesposten. De transmissieverliezen zijn door het toepassen van hoge Rc-waardes van dak, gevels en vloeren sterk teruggedrongen. Het toepassen van warmteterugwinning bij balansventilatie kan de warmteverlizen door ventilatie sterk terugdringen. De verliezen kunnen nog verder worden teruggedrongen door het toepassen van bedrijfsventilatie: alleen dan ventileren, volgens de normen van het bouwbesluit, als in een ruimte daadwerkelijk mensen aanwezig zijn. In één van de testwoningen op het terrein van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) worden hier de komende jaren experimenten mee gedaan. Deze worden samen met J.E. StorkAir and OTB Delft uitgevoerd en hebben niet alleen als doel te bepalen welke besparing bereikt kan worden. Ook wordt nagegaan of het binnenklimaat hiermee op een goed niveau gehandhaafde kan worden en geen gezondheidsproblemen (schimmels, stof) verwacht kunnen worden als woningen met deze regelingen zouden worden uitgerust.


Terug naar overzicht.