ECN publicatie:
Titel:
Marktpotentieel van innovatieve warmtepompen voor koude in de Nederlandse procesindustrie
 
Auteur(s):
Spoelstra, S.; Pennartz, A.M.G.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie Efficiency in de Industrie 1-11-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--04-103 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
13 Download PDF  (80kB)

Samenvatting:

Bij de ontwikkeling van energiebesparende innovatieve warmtepompen die als koelmachine kunnen worden toegepast is het van belang om al in een vroeg stadium de omvang van de markt af te schatten, alsmede het mogelijke besparingspotentieel. Publieke gegevens hieromtrent zijn niet bekend. Daarom is met subsidie van Senter een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin de koudebehoefte in de Nederlandse procesindustrie is geïnventariseerd en het besparingspotentieel van een tweetal innovatieve warmtepompconcepten is geëvalueerd.

Uit de studie blijkt dat de energiebehoefte aan koude in de procesindustrie in het temperatuurtraject van ?110 tot ºC circa 28 PJ per jaar bedraagt. De hiermee samenhangende primaire energiebehoefte bedraagt 27 PJ. Het energiebesparingpotentieel van de onderzochte innovatieve koelmachines bedraagt 4,4 PJ voor een restwarmtegedreven thermochemische koelmachine en 1,5 ? 2,7 PJ (brander respectievelijk restwarmtegedreven) voor een thermo-akoestische koelmachine. Het economische perspectief van de innovatieve koelmachines is goed te noemen doordat het lagere energiegebruik tot een reductie van de operationele kosten van de koelmachines leidt.


Terug naar overzicht.