ECN publicatie:
Titel:
Bedrijfsenergieplan 2000-2001
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Corporate 1-5-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---01-002 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
77  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
In het BedrijfsEnergiePlan 2000-2001 (BEP) wordt overeenkomstig de richtlijn'Energie in de Milieuvergunning' het energiebeheer en de energiebesparinginspanningen van het Energieonderzoek Centrum Nederland gerapporteerd. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

  • algemene bedrijfsgegevens,
  • het energieverbruik in 1999,
  • een overzicht van in 1999 gerealiseerde energiebesparingsprojecten,
  • de besparingsdoelstellingen voor 2020, en het energieverbruik in het referentiejaar 1995,
  • een plan om deze doelstellingen te bereiken,
  • een overzicht van lopende en komende energiebesparingsprojecten in de periode 2000-2001.


Terug naar overzicht.