ECN publicatie:
Titel:
De vliegende geest : ammoniak uit de landbouw en de gevolgen voor de natuur
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN SF 1-12-2000
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-P--00-006 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
271  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
De vliegende geest tracht een overzicht te geven van de kennis die op het gebied van ammoniak bestaat. Er is gestreefd om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de historie, de milieuaspecten en het beleid omtrent ammoniak. Het boek is niet alleen geschreven voor mensen die beroepsmatig in de ammoniakproblematiek en de achtergrondern zijn geïnteresseerd - zoals beleidsmedewerkers van ministeries, provincies en gemeenten, medewerkers van natuur- en milieuorganisaties - maar ook voor studenten en overige geïnteresseerden.


Terug naar overzicht.