ECN publicatie:
Titel:
Functionele omschrijving PreSRM v.1.3
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 19-8-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-039 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
26 Download PDF  (716kB)

Samenvatting:
PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. De RBL is onderdeel van de Wet Luchtkwaliteit. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM’s) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geüpdate en gepubliceerd via de website van het ministerie van IenM. Deze gegevens zijn niet zonder meer in de modellen te gebruiken. Een aanzienlijk aantal bewerkingen, per SRM verschillend, is noodzakelijk. Zo moeten onder andere vaak: • de meteorologiegegevens geïnterpoleerd worden naar de locatie van de berekening • atmosferische stabiliteit en grenslaaghoogte berekend worden uit de emeteorologische meetgegevens • concentratie gegevens opgezocht per locatie en gecorrigeerd voor dubbeltellingen, zeezout etc. • concentraties worden geclassificeerd naar windrichting • etc. PreSRM neemt veel van deze bewerkingen uit handen en biedt de ontwikkelaar van een SRM een transparante en eenvoudige interface waarmee de benodigde gegevens direct en efficiënt verkregen worden. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek (versie 1.3, jaar 2013).


Terug naar overzicht.