Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Nederlands leidende rol in de aerodynamica van windenergie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 1-3-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--16-006 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
4  

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (Nederlandse Natuurkundige Vereniging), , 2016, Vol.januari, p.16-19.

Samenvatting:
Dit artikel beschrijft verschillende onderzoeksactiviteiten die plaatsvinden in de aerodynamica van windenergie. Daartoe wordt eerst het belang van de aerodynamica geschetst voor verschillende onderwerpen die relevant zijn voor windenergie. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal lopende onderzoeksactiviteiten. Nederlandse onderzoeksinstituten blijken daarbij een leidende rol te spelen.


Terug naar overzicht.