Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Veenweiden en klimaat: Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie
 
Auteur(s):
Kwakernaak, C.; Akker, J.J.H. van den; Veenendaal, E.M.; Huissteden, J. van; Kroon, P.S.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 28-9-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-W--10-040 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
4  

Gepubliceerd in: Bodem (), , 2010, Vol.3, p.6-8.

Samenvatting:
Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals meer maaivelddaling, wateroverlast en verdroging.


Terug naar overzicht.