Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Industriële warmteopslag met faseovergangsmaterialen (PCM)
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomass & Energy Efficiency 29-11-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--16-010 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
2  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: NPT Procestechnologie (), , 2016, Vol.November2016 - 04, p.26-27.

Samenvatting:
In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over besparingen op het energiegebruik. Het behalen van de besparingsdoelstellingen vraagt om een flinke inspanning die op alle energiebehoeften betrekking heeft. In industriële processen speelt warmte een belangrijke rol, en hergebruik van restwarmte biedt hier een goede kans om te besparen op de warmtevraag. Het tijdelijk opslaan van overtollige warmte reduceert de hoeveelheid restwarmte en bespaart direct op de warmtevraag. Warmteopslag in water tot een temperatuur van 100°C is al een bekende en veel toegepaste techniek. Voor industriële toepassingen boven 100°C is warmteopslag nog beperkt door het ontbreken van goede materialen voor warmteopslag en door de hoge investeringskosten. Deze bijdrage gaat in op recente ontwikkelingen voor industriële warmteopslag bij hoge temperatuur met nieuwe faseovergangsmaterialen.


Terug naar overzicht.