Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Scheepvaartmetingen op de wal
 
Auteur(s):
Hensen, A.; Hooghwerff, J.; Wesseling, J.; Erbrink, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 27-10-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--16-002 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
2 Download PDF  (7734kB)

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2015, Vol.December 2015, p.26-29.

Samenvatting:
Ondanks de 'volkswagenophef' wordt het wegverkeer steeds schoner. Daarmee wordt het steeds belangrijker om ook een goed beeld te hebben van luchtkwaliteit langs waterwegen. Daarvoor is een verbetering van verspreidingsmodellen nodig en meer informatie over emissies vanuit schepen. Met de inzet van moderne snelle meetmethoden is het nu mogelijk om emissies van individuele schepen op de wal langs een kanaal te bepalen. In dit artikel beschrijven we een dergelijke methode. Metingen aan 2.500 schepen zijn gebruikt om de verspreidingsmodellen wat betreft binnenscheepvaartemissies te verbeteren.


Terug naar overzicht.