Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energiebesparingspotentieel Dienstensector gasverbruik
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-1-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--15-001 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
11 Download PDF  (523kB)

Gepubliceerd in: EnergieVastgoed (EnergieMedia), , , Vol., p.-.

Samenvatting:
Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel was het ontbreken van inzicht in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het energieverbruik per gebouwtype. Hier is met de rapportage ‘Verbetering referentiebeeld utiliteitssector’ verandering in gekomen. Dit artikel laat zien welk besparingspotentieel er binnen de dienstensector ligt op het gasverbruik. Daarnaast gaat het artikel in op gerelateerde investeringskosten en arbeidseffecten.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.