Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Concept hybride warmtepomp: meer industriële restwarmte herbruikbaar
 
Auteur(s):
Pal, M. van der; Heuvel, K. van den; Instante Ferreira,  C.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Efficiency & Infrastructure 1-11-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--11-015 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
3  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: RCC Koude & Luchtbehandeling (NVvK), , 2011, Vol.september, p.23-24.

Samenvatting:
ECN werkt al jaren aan warmtegedreven warmtetransformatoren. Hoewel deze apparaten het energiegebruik bijna kunnen halveren door het opwaarderen van restwarmte naar een hogere temperatuur kennen zij ook een belangrijke beperking: de restwarmte moet wel van tenminste 120°C zijn. Het concept hybride adsorptiecompressie warmtetransformator is het antwoord daarop.


Terug naar overzicht.